Učitavam...

Ispitni laboratorij

Ispitni laboratorij tvrtke Eko-monitoring d.o.o. akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025strong> iz područja zaštite okoliša (mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora) i ispitivanja iz područja građevina odvodnje otpadnih voda (vodonepropusnost sustav odvodnje i vodoopskrbe i strukturalna stabilnost i funkcionalnost).

  • Eko-monitoring d.o.o. u području akreditacije pokriva

    1. mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora za sve vrste ložišta, snage od 0,1 MW do velikih ložišta snage preko 50 MW, za kemijsku i prehrambenu industriju, plinske turbine, motore s unutarnjim izgaranjem, tehnološke ispusti poput sustava otprašivanja, asfaltne baze, rafinerije, a sukladno normama HRN ISO 12039, HRN ISO 10849, HRN ISO 7935, HRN ISO 10780, HRN EN 13284-1, HRN ISO 9096, HRN EN 15058, HRN EN 14385, EPA Method 11, HRN DIN 51402-1
    2. Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje i vodoopskrbe (gravitacijski cjevovodi sukladno HRN EN 1610, tlačni cjevovodi sukladno HRN EN 805, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni sukladno normi HRN EN 1508)
    3. kontrola ispravnosti strukturalnestabilnosti i osiguranje funkcionalnosti CCTV inspekcijom sukladno HRN EN 13508-2/AC Sustav kodiranja optičkog nadzora

U pripremi je proširenje akreditiranog područja ispitnim metodama za niskonaponske električne instalacije, gromobrane i ventilacijske sustave.

Stojimo Vam na usluzi
+385 42 351 442

Kontaktirajte nas